jiùjìng shì shuí liánxù wán liǎng cì “piàn lún shàonǚ”, ràng yóuxì de zhǔréngōng cóng wūdǐng shàng shuāi sǐ?

Shì wǒ. Shuō gòule.


究竟是谁连续玩两次《片轮少女》,让游戏的主人公从屋顶上摔死?


是我。说够了。who on earth played katawa shoujo two times in a row and had the main character dead by falling from the roof?


I did. 'Nuff said.

No comments: