nánrén bànyǎn de wǔzétiān

empress wu cosplay

Yīgè nánrén bànyǎn de wǔzétiān. Zhēn de hěn měi! Wǒ dū bù zhīdào gāi shuō shénmeliǎo! Nánrén zěnme huì nàme měi? Kǔ!


男人扮演的武则天


一个男人扮演的武则天。真的很美!我都不知道该说什么了!男人怎么会那么美?苦!empress wu cosplay... by a man!


So a guy cosplayed ancient Chinese Empress Wu. Really really pretty I lack words to say! How can a guy be so pretty? *sobs in envy*

No comments: